شعر روانه سهراب سپهری

شعر روانه سهراب سپهری

شعر روانه سهراب سپهری

چه گذشت؟

زنبوری پر زد

…‌در پهنه‌ی

وهم. این سو ، آن سو، جویای گلی.

جویای گلی ، آری ، بی ساقه گلی در پهنه خواب ، نو شابه آن..

اندوه. اندوه نگاه : بیداری چشم، بی برگی دست.

نی. سبدی می کن، سفری در باغ.

باز آمده ام بسیار ، و ره آوردم تیناب تهی.

سفری دیگر، ای دوست، و به باغی دیگر .

بدرود.

بدرود ، و به همراهت نیروی هراس .

 

شعر روانه سهراب سپهری

برای ورود به اینستاگرام سهراب سپهری اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد ویژه برای سهراب سپهری:

 

شعر پشت دریاها سهراب سپهری

شعر اهل کاشانم – صدای پای آب سهراب سپهری

شعر مسافر سهراب سپهری

شعر ساده رنگ سهراب سپهری

شعر نیلوفر سهراب سپهری

دیدگاهتان را بنویسید