بایگانی دسته بندی: روانشناسی

ضمیر ناخودآگاه چیست و مدل ساختاری شخصیت

ضمیر ناخودآگاه چیست و مدل ساختاری شخصیت

ضمیر ناخودآگاه چیست   پروفسور فروید، ذهن انسان را به دو بخشِ خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم می‌کند. فروید برای به تصویر کشیدنِ این دو بخش از استعاره‌ی کوه یخ استفاده می‌کند. ضمیر خودآگاه مانند بخشِ از کوه یخ است که از بیرون قابل مشاهده است و ضمیر ناخودآگاه مانند آن بخشی‌ست که زیر آب قرار[…]

chat